Bổ sung sân golf tại xã Đồng Tâm tỉnh Hòa Bình vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

Bổ sung sân golf tại xã Đồng Tâm tỉnh Hòa Bình vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2660/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung sân golf tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 theo đề xuất của UBND tỉnh Hòa Bình tại Văn bản số 1029/UBND-NNTN ngày 01/8/2017.


Ảnh minh họa

Theo đó, việc triển khai sân golf tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đáp ứng các điều kiện: Phù hợp với Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Khu vực dự kiến xây dựng sân golf không ảnh hưởng tới quỹ đất nông nghiệp (đặc biệt là quỹ đất lúa 2 vụ), không sử dụng đất rừng phòng hộ… để làm sân golf; Phù hợp với Quy hoạch xây dựng – đô thị trên địa bàn, Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan; Vị trí sân golf 36 lỗ thuộc lưu vực sinh thủy sông Bôi – thượng nguồn sông Hoàng Long và thị trấn Chi Nê. Do vậy cần đảm bảo phù hợp yêu cầu về bảo vệ nguồn nước mặt và phù hợp với quy định của Luật Đê điều, Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho sông Hoàng Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trường hợp sân golf tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng sân golf phải đảm bảo: Quy mô khai thác của dự án sân golf phải tính toán, kiểm tra về mức độ ô nhiễm và các giải pháp bảo vệ môi trường phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện đúng các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý nước canh tác cỏ mặt sân golf đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường; Quy hoạch xây dựng dân golf phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và có giải pháp khai thác tốt không gian cảnh quan tự nhiên (sông hồ và núi non) của khu vực; Công tác giải phóng mặt bằng đúng pháp luật nhằm đảm bảo ổn định đời sống dân sinh và an ninh – trật tự xã hội trên địa bàn.

Đoan Trang

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *