Bộ Xây dựng: Chú trọng đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước cho công chức địa phương

Bộ Xây dựng: Chú trọng đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước cho công chức địa phương

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về xây dựng cho đội ngũ công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường cấp xã, có tác dụng thiết thực trong xây dựng nông thôn mới (NTM) theo chương trình mục tiêu quốc gia.


Một lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về xây dựng cho các học viên là công chức địa chính – xây dựng cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Đào tạo kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, từ năm 2010, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn về xây dựng cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường ở cấp xã. Những năm đầu thực hiện Đề án, công chức được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cơ bản, mang tính khung kiến thức.

Những năm trở lại đây, công chức được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý đấu thầu, chuyên sâu về lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư.

Việc biên soạn chương trình, tài liệu thực hiện chặt chẽ, bài bản, công phu, bám sát thực tiễn cũng như chức năng, nhiệm vụ và vị trí của công chức. Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị triển khai thực hiện các Đề án, chương trình đào tạo theo quy trình 08 bước: Tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự thảo chương trình, tổ chức hội thảo lấy ý kiến, tổ chức nghiệm thu chương trình, biên soạn tài liệu, tổ chức các hội thảo về tài liệu, tổ chức các lớp thí điểm và đánh giá, nghiệm thu, ban hành tài liệu.

Để đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, việc tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện tại 07 vùng, miền trên cả nước. Dự thảo chương trình đảm bảo đầy đủ các nội dung và đưa ra hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, cán bộ, giảng viên và những người trực tiếp thụ hưởng – công chức cấp xã.

Việc tổ chức nghiệm thu chương trình thực hiện ở cấp cơ sở do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng đô thị thành lập Hội đồng nghiệm thu; ở cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu. Việc ban hành chương trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định ban hành.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Đến thời điểm hiện nay, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng đô thị tổ chức tổng số 67 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước về xây dựng với hơn 5.500 học viên tại gần 30 địa phương trên cả nước. Công tác đào tạo theo phương châm “cơ bản, hệ thống, toàn diện, thiết thực”.

Nội dung các lớp bồi dưỡng được lãnh đạo, học viên địa phương đánh giá rất bổ ích, thiết thực, đáp ứng yêu cầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, mô hình, yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng, tăng cường các kỹ năng tác nghiệp, xử lý tình huống thực tế cho cán bộ, công chức.

Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức các khóa học tại địa phương là phù hợp với thực tiễn, cần thiết cho mục tiêu nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng thực hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong quản lý Nhà nước về xây dựng, nhất là quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng NTM, có tác dụng thiết thực trong công cuộc xây dựng NTM theo chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguồn: Thanh Nga

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *