Bộ Xây dựng tiếp tục ra chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Xây dựng tiếp tục ra chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Xây dựng) – Thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/3 Bộ Xây dựng tiếp tục có Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

bo xay dung tiep tuc ra chi thi tang cuong cac bien phap phong chong dich covid 19

Đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam. Để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm túc và vận động gia đình thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương, các địa phương về việc tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kể từ 0h00 ngày 1/4/2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính thuộc Bộ Xây dựng sử dụng công nghệ thông tin thực hiện làm việc tại nhà, trừ các trường hợp liên quan đến xử lý, quản lý văn thư, tài liệu mật; vận hành điện, nước, trực cơ quan và một số trường hợp thực sự cần thiết theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị (Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, báo cáo hàng ngày về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng).

Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch phân công công tác cụ thể, sử dụng phương thức chỉ đạo điều hành phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, không được để gián đoạn; phân công lãnh đạo đơn vị trực và xử lý công việc tại cơ quan; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả xử lý công việc với đồng chí Thứ trưởng phụ trách.

Chỉ tổ chức các cuộc họp thật sự cần thiết và số người dự họp không quá 5 người, người dự họp cách nhau 2m.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị kê khai trung thực, chính xác việc đi khám, chữa bệnh thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 12/3/2020 cũng như việc tiếp xúc với người dương tính với vi rút Covid-19, tiếp xúc với người tiếp xúc gần với người dương tính với Covid-19…(Thủ trưởng các đơn vị lập và gửi danh sách về Văn phòng Bộ trước 12h ngày 1/4/2020); thực hiện nghiêm túc việc kê khai y tế theo quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Giao Chánh văn phòng Bộ lập và tổ chức thực hiện việc khử khuẩn tại cơ quan Bộ (1 tuần 1 lần); mua sắm vật tư, thiết bị phòng chống dịch cho các đơn vị trong cơ quan Bộ và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với công dân, khách ra vào cơ quan.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2020, Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Nguồn: Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *