Các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký thỏa thuận và hợp đồng dài hạn về cung cấp dầu thô và tiêu thụ sản phẩm dầu

Các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký thỏa thuận và hợp đồng dài hạn về cung cấp dầu thô và tiêu thụ sản phẩm dầu

Ngày 22/1/2021, tại Hà Nội, Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro), Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ ký các thoả thuận và hợp đồng dài hạn về cung cấp dầu thô và tiêu thụ các sản phẩm dầu.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó tổng giám đốc PVOIL, ông Hoàng Ngọc Trung, Phó tổng giám đốc PVEP, ông Nguyễn Việt Thắng, Phó tổng giám đốc BSR thực hiện nghi thức ký các thỏa thuận, hợp đồng

Ông Võ Khánh Hưng, Phó tổng giám đốc PVOIL, ông Hoàng Ngọc Trung, Phó tổng giám đốc PVEP, ông Nguyễn Việt Thắng, Phó tổng giám đốc BSR thực hiện nghi thức ký các thỏa thuận, hợp đồng

Ký kết giữa các doanh nghiệp định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về “xây dựng chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – tồn chứa, phân phối sản phẩm xăng dầu” tối ưu hiệu quả quản trị điều hành sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị;

Theo đó, có 4 thoả thuận và hợp đồng dài hạn đã được các bên ký kết trước sự chứng kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: PVOIL và BSR ký Thỏa thuận khung về hợp tác trong hoạt động cung cấp dầu thô và tiêu thụ sản phẩm dầu; Hợp đồng Đại lý mua dầu thô nhập khẩu.

Trên cơ sở Hợp đồng ủy thác bán dầu thô Bạch Hổ giữa Vietsovpetro và PVOIL, Vietsovpetro đã thông qua và đồng ý để PVOIL ký với BSR hợp đồng nguyên tắc cung cấp dài hạn dầu thô Bạch Hổ và dầu thô Bạch Hổ (Mỏ Rồng) cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất giai đoạn 2021-2024.

PVOIL, PVEP và BSR ký thỏa thuận nguyên tắc cung cấp dài hạn dầu thô Đại Hùng cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất giai đoạn 2021-2024.

Ông Lương Quốc Dân, Chánh Kế toán Vietsovpetro cho biết, Vietsovpetro và BSR đã là các đối tác chiến lược trong thời gian qua; hợp đồng ký kết lần này tiếp tục đảm bảo sự hợp tác dài hạn giữa hai đơn vị. Vietsovpetro hoàn toàn tin tưởng khi ủy quyền cho PVOIL thực hiện vai trò là đại lý bán dầu, ký kết và thực hiện hợp đồng với các đối tác; cam kết sẽ thực hiện đúng các nội dung của hợp đồng ủy quyền và các hợp đồng đã ký kết với PVOIL.

Ông Trần Hồng Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVEP khẳng định, BSR là khách hàng quan trọng của PVEP trong thời gian qua; PVOIL đã thực hiện tốt việc tiếp thị, xuất bán dầu của PVEP nói riêng và của Việt Nam nói chung ra thị trường thế giới. Với truyền thống hợp tác, gắn kết giữa PVEP, BSR và PVOIL, việc ký kết hợp tác lần này sẽ tiếp tục mang lại lợi ích hài hòa cho tất cả các đơn vị.

Ông Bùi Minh Tiến, Tổng Giám đốc BSR tin tưởng việc ký kết giữa 3 đơn vị trong thực hiện liên kết chuỗi giá trị khai thác dầu thô – chế biến sản phẩm sẽ phát huy hiệu quả trong thời gian tới, giúp cho BSR có được nguồn dầu thô trong nước ổn định từ các mỏ chiến lược.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Nhuộm, Tổng giám đốc PVOIL cho biết, bên cạnh các thỏa thuận, hợp đồng dài hạn ký kết lần này, PVOIL và PV GAS đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2021-2025. Các hợp đồng này sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn cho các đơn vị tham gia hợp tác; phát huy hiệu quả liên kết chuỗi giá trị trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nguồn: ĐTCK

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *