Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng

Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trả lời câu hỏi của ông Trần Dũng quận 10, TP Hồ Chí Minh về chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 60, Luật Xây dựng năm 2014, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần I, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.

Nguồn: Khánh An – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *