Chỉ thực hiện thủ tục đối với xăng dầu xuất nhập khẩu tại các kho có đủ điều kiện

Chỉ thực hiện thủ tục đối với xăng dầu xuất nhập khẩu tại các kho có đủ điều kiện

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

chi thuc hien thu tuc doi voi xang dau xuat nhap khau tai cac kho co du dieu kien

Hoạt động quản lý hải quan đối với xăng dầu NK tại TPHCM.

Trước đó, vấn đề này phát sinh trực tiếp tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, khi có kho xăng dầu chưa được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng như các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố chỉ thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tại các kho xăng dầu đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Các trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, giải quyết.

Tại Điều 22, Điều 23 Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan và hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Cụ thể, doanh nghiệp đề nghị xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan là thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Kho xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau: Quản lý, theo dõi xăng dầu nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho; Kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa vào, đưa ra kho với cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu.

Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí sau: Quan sát được các vị trí trong kho xăng dầu. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ); Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng; Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Về hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan gồm: Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan; Sơ đồ thiết kế khu vực kho, thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho, bồn, bể chứa; Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý kho xăng dầu; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho xăng dầu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp; Quy chế hoạt động.

Nguồn: Hải quan Online

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *