Đất có nhà ở ổn định trước năm 1993 không phải nộp tiền đất

Đất có nhà ở ổn định trước năm 1993 không phải nộp tiền đất

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất.


Ảnh minh họa

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hồng Sâm (Đà Nẵng), ngày 15/5/1993 Quân chủng Hải quân ra Quyết định số 275/CB/QĐ/CS cấp cho 11 hộ (trong đó có hộ gia đình ông) lô đất tại tổ 51a phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. Do tại thời điểm đó có Dự án Đông đường Yết Kiêu nên ông và các hộ khác nằm trong dự án không làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 5/2016 các hộ dân được phường Thọ Quang thông báo làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ Chi nhánh quản lý đất đai quận Sơn Trà cho biết, theo quy định hiện hành đất của ông được giao không đúng thẩm quyền, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các hộ dân phải nộp tiền sử dụng đất.

Ông và các hộ dân thấy bất hợp lý nên đã làm đơn gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị giải quyết. Đến khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, Chi cục Thuế quận Sơn Trà tiếp nhận hồ sơ nhưng cho rằng các hộ dân chưa có giấy tờ chứng minh đất Quốc phòng đã chuyển mục đích sử dụng thành đất xây dựng nhà ở nên chưa có cơ sở để xác định không phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo ông Sâm, các hộ dân đã có Quyết định số 270/QĐ-TM ngày 10/4/1993 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về khu gia đình quân đội. Vậy đất của ông là đất Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu là cấp cao nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã có quyết định cấp làm đất ở.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Sâm hỏi, Chi cục Thuế quận Sơn Trà cho rằng hồ sơ của ông chưa có giấy tờ chứng minh đất quốc phòng có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để xác định việc Quân chủng Hải quân ra Quyết định số 275/CB/QĐ/CS ngày 15/5/1993 cấp đất tại tổ 51a phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng cho gia đình ông Nguyễn Hồng Sâm để làm nhà ở có đúng thẩm quyền cấp đất theo quy định pháp luật đất đai hay không, làm cơ sở cho việc tính thu tiền sử dụng đất khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của thành phố Đà Nẵng để được xem xét, hướng dẫn.

Trường hợp cơ quan tài nguyên và môi trường xác định việc Quân chủng Hải quân ra Quyết định số 275/CB/QĐ/CS ngày 15/5/1993 cấp đất tại tổ 51a phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng cho gia đình ông để làm nhà ở là không đúng thẩm quyền thì việc xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích được giao tại Quyết định số 275/CB/QĐ/CS được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ như sau:

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất; nộp 40% tiền sử dụng đất tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất hay phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 thì không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993; nộp 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất hay phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về giấy tờ chứng minh việc nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất khi xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, gồm:

– Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền bù theo Quyết định số 186/HĐBT ngày 31/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

– Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền theo Thông tư số 60/TC-TCT ngày 16/7/1993 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình.

– Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất của ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *