Đến 15/5, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 177 tỷ USD

Đến 15/5, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 177 tỷ USD

(BĐT) – Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến 15/5, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 177 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 89 tỷ USD, nhập khẩu đạt khoảng 87,6 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam xuất siêu khoảng 1,4 tỷ USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 5, cả nước xuất khẩu được 8,22 tỷ USD. Trong đó, có 2 nhóm hàng xuất khẩu đạt 1 tỷ USD trở lên. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 1,5 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm lên 13,6 tỷ USD. Nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt hơn 1 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên 16,4 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 9,2 tỷ USD. Trong đó, 2 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 2,1 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 19,7 tỷ USD; thứ hai là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt hơn 1,4 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên 12,7 tỷ USD.

Nguồn: Báo Mới

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *