Đoàn công tác của Ban Bí thư chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tại Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng

Đoàn công tác của Ban Bí thư chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tại Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng

(Xây dựng) – Ngày 31/01 tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 tại Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.


Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Phạm Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã dự thảo nghị quyết, xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Cán sự Đảng, chỉ đạo kiểm điểm tại các đơn vị trực thuộc, tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể, cũng như kiểm điểm cá nhân; thảo luận sâu những nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Hội nghị cần tập trung phân tích mặt mạnh, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các vấn đề Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng kiểm điểm sâu, gồm: Công tác bổ nhiệm cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp…

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, căn cứ gợi ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể, các nhân trong Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng cần thẳng thắn phân tích rõ nguyên nhân, đánh giá tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm và đề ra hướng cụ thể, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị dự kiến làm việc trong hai ngày.

T.T

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *