Giữ ổn định giá xăng dầu kể từ 15h ngày 16/01/2019

Giữ ổn định giá xăng dầu kể từ 15h ngày 16/01/2019

Đây là thông tin vừa được Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố trong Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 16/01/2019.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ đầu năm 2019 đến nay có xu hướng tăng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 16 tháng 01 năm 2019 là: 58,473 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,115 USD/thùng, tương đương +9,59% so với kỳ trước); 60,492 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,007 USD/thùng, tương đương +9,02% so với kỳ trước); 68,781 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,021 USD/thùng, tương đương +9,59% so với kỳ trước); 70,497 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,764 USD/thùng, tương đương +7,25% so với kỳ trước); 362,380 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 29,072 USD/tấn, tương đương +8,72% so với kỳ trước). (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Theo Công văn số 638/BTC-QLG ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu Quý I/2019 như sau: xăng 10%; dầu diesel 0,85%; dầu hỏa 0,13%; dầu mazut 3,04% (Quý IV/2018 như sau: xăng 10%; dầu diesel 0,55%; dầu hỏa 0,17%; dầu mazut 2,47%). Tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở trong Quý I/2019 là: 6,83% từ nguồn nhập khẩu và 93,17% từ nguồn sản xuất trong nước (Quý IV/2018 là: 26% từ nguồn nhập khẩu và 74% từ nguồn sản xuất trong nước).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 54/BTC-QLG ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 15.458 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Thực hiện Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường, quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng dầu; căn cứ Công văn của Bộ Tài chính: số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu, số 638/BTC-QLG ngày 14 tháng 01 năm 2019 về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu Quý I/2019, số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95, số 54/BTC-QLG ngày 15 tháng 01 năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, mua sắm hàng hóa phục vụ Tết của người dân tăng, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh mức trích lập, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước. Cụ thể:

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

– Xăng E5RON92: giữ nguyên như hiện hành (0 đồng/lít);

– Xăng RON95: 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 500 đồng/lít);

– Dầu diesel: 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 800 đồng/lít);

– Dầu hỏa: 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 700 đồng/lít);

– Dầu mazut: 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập 500 đồng/kg).

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

– Xăng E5RON92: 1.462 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/lít);

– Xăng RON95: 645 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng);

– Dầu diesel: 430 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng);

– Dầu hỏa: 295 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng);

– Dầu mazut: 583 đồng/kg (kỳ trước không chi sử dụng).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 16.272 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 17.603 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.909 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 14.185 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Thời gian thực hiện

– Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2019.

– Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2019 đối với các mặt hàng xăng dầu.

– Kể từ 15 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2019, là thời điểm Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Nguồn: Bộ Công Thương

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *