Góp ý dự thảo Báo cáo Chính phủ về nâng cấp cửa khẩu Tân Nam lên cửa khẩu quốc tế

Góp ý dự thảo Báo cáo Chính phủ về nâng cấp cửa khẩu Tân Nam lên cửa khẩu quốc tế

(Xây dựng) – Phúc đáp văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý dự thảo Báo cáo Chính phủ về nâng cấp cửa khẩu Tân Nam lên cửa khẩu quốc tế.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng công trình tại khu vực cửa khẩu Tân Nam cần thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan, đảm bảo gắn kết với phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với cảnh quan tự nhiên và môi trường của khu vực.

Việc xây dựng hạ tầng cơ sở cần phải thực hiện theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đến năm 2020 (Khoản 2, mục II, Điều 1 và Khoản 2, Điều 2).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: Khánh An – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *