Hà Nội: Cần cân nhắc khi chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn cho Dự án Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

Hà Nội: Cần cân nhắc khi chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn cho Dự án Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

(Xây dựng) – Ngày 15/01/2018, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 175/UBND-KHĐT gửi Bộ Xây dựng đề nghị có ý kiến về việc chỉ định đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng của Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích năm 2013.

Các phương án được giải không phù hợp Quy hoạch tổng mặt bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chưa đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn nên Hội đồng thi tuyển đã không chọn được giải nhất để có thể giao triển khai thực hiện. UBND TP Hà Nội cần cân nhắc trước khi quyết định lựa chọn đơn vị và phương án phù hợp Quyết định số 696/QĐ-TTg và hồ sơ bản vẽ kèm theo.

Việc giao đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long là đơn vị sự nghiệp chưa phù hợp quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư công về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A.

Linh Nguyễn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *