Hà Nội: Điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng

Hà Nội: Điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng

(Xây dựng) – UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 4263/QĐ-UBND, công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn T/L).

Theo đó, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng sẽ có thời hạn giải quyết từ 15 – 35 ngày, cụ thể: Đối với thủ tục thẩm định dự án, dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh được quy định tại Điểm b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Khoản 4 và Điểm b, Khoản 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Việc thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh không quá 35 ngày đối với dự án nhóm A; không quá 25 ngày đối với dự án nhóm B và không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C. Việc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh không quá 25 ngày đối với dự án nhóm A; không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B và không quá 10 ngày đối với dự án nhóm C. Người yêu cầu thẩm định nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng, Sở quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện (nếu dự án do UBND cấp huyện thẩm định đầu tư).

Đối với thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật/báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13, Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11, Điều 12, Thông tư số 18/2016/TT-BXD. Thời hạn giải quyết tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 15 ngày.

Đối với thủ tục thẩm định thiết kế, dự án toán xây dựng/thiết kế, dự án toán xây dựng điều chỉnh quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 24; Điểm b, Khoản 1, Điều 25; Điểm b, Khoản 1, Điều 26, Nghị định số 59/2015. Thời gian giải quyết đối với công trình cấp I và cấp đặc biệt không quá 36 ngày; Công trình cấp II và cấp III không quá 36 ngày; Các công trình còn lại không quá 16 ngày.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/8/2019 và thay thế cho Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Nguồn: Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *