Hà Nội: Sau Thanh tra, hàng loạt vi phạm trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại Hoài Đức vẫn tồn tại

Hà Nội: Sau Thanh tra, hàng loạt vi phạm trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại Hoài Đức vẫn tồn tại

(Xây dựng) – Liên quan đến công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng có Kết luận Thanh tra số 325/KL-TTr về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng đối với UBND huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị và một số dự án. Kết luận đã chỉ rõ những sai phạm và trách nhiệm thuộc về UBND TP Hà Nội cùng một loạt Sở, ngành và UBND huyện Hoài Đức. Nhưng cho đến nay, việc xử lý những sai phạm này vẫn còn là “ẩn số” và phát sinh thêm nhiều vi phạm về đất đai, quản lý trật tự xây dựng.


Công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức) bị buông lỏng trong thời gian dài dẫn đến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Theo Kết luận Thanh tra số 325/KL-TTr, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng tại UBND huyện Hoài Đức. Cụ thể, công tác khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình còn thiếu một số nội dung như lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật, dự toán, biên bản kiểm tra trang thiết bị, máy móc sử dụng cho công tác khảo sát như đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ Đồng Giường xã La Phù, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ xã An Thượng… Một số đồ án quy hoạch chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

Công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế, bất cập như: Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng không ghi hoặc ghi không cụ thể chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ; nội dung giấy phép xây dựng không ghi, loại, cấp công trình xây dựng; không có giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy)… Kiểm tra một số hồ sơ do UBND xã trên địa bàn huyện Hoài Đức cấp tồn tại một số vi phạm về: Hồ sơ thiết kế không có dấu xác nhận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng, không có bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng: Kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng tại 161 công trình có 37/161 công trình xây dựng chưa phù hợp nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình còn một số tồn tại như: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa đầy đủ; công tác quản lý chất lượng công trình chưa hiệu quả.

Nhiều sai phạm khác cũng được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ và trách nhiệm thuộc về UBND TP Hà Nội, các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc; Xây dựng, UBND huyện Hoài Đức và UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Qua đó, Kết luận thanh tra số 325/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ: Kiến nghị UBND huyện Hoài Đức và UBND các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về quy hoạch xây dựng. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn quản lý tốt công tác quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định.

Kiểm tra, rà soát đối với các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trên địa bàn huyện; kiến nghị và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật. Đảm bảo phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn, làm cơ sở quản lý việc thực hiện theo quy hoạch có hiệu quả, quản lý cấp phép xây dựng và phát triển đô thị theo định hướng bền vững.

Khẩn trương ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, tổ chức lập và cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt làm cơ sở quản lý việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp; thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn thực sự, đáp ứng nhu cầu theo quy định; chỉ đạo các tổ chức tư vấn lập quy hoạch điều chỉnh, khắc phục ngay các sai sót đã nêu trong Báo cáo Kết quả thanh tra.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Thực hiện việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và có ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn Thanh tra nêu trong Báo cáo Kết quả thanh tra.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng kiến nghị tài chính đối với UBND huyện Hoài Đức. Cụ thể, yêu cầu UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm yêu cầu các chủ đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt lại tổng dự toán công trình đã được phê duyệt, chưa đúng quy định là 2.211.952.073 đồng (Hai tỷ hai trăm mười một triệu chín trăm năm mươi hai nghìn không trăm bảy mươi ba đồng).

Tổng số tiền nghiệm thu, thanh quyết toán chưa đúng quy định là 2.211.952.073 đồng (Hai tỷ hai trăm mười một triệu chin trăm năm mươi hai nghìn không trăm bảy mươi ba đồng).

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư thu hồi số tiền trên nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của các đơn vị gửi về thanh tra Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng theo quy định.

Căn cứ theo những nội dung đã được đề cập trong Kết luận Thanh tra, Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã tiến hành khảo sát trên địa bàn các xã thuộc huyện Hoài Đức. Theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp vẫn diễn ra phổ biến. Đặc biệt, tại nhiều xã như: Vân Côn, Song Phương, Kim Chung, La Phù vẫn tồn tại hàng loạt công ty, nhà xưởng, cửa hàng… mọc trái phép trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng vẫn không bị xử lý khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.


Nhiều phần diện tích đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích, điều đáng nói là những khu đất này chỉ cách UBND xã Song Phương không xa.

Liên quan đến những vi phạm trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, cũng như công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Hoài Đức. Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Khánh Hòa – Diệu Anh

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *