Hướng dẫn thực hiện các gói thầu trên và dưới 500 triệu đồng

Hướng dẫn thực hiện các gói thầu trên và dưới 500 triệu đồng

Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo có giá không quá 500 triệu đồng thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn; trường hợp gói thầu này có giá trên 500 triệu đồng thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường.


Ảnh minh hoạ

Ông Hà Xuân Cường (TPHCM) tham gia thực hiện các dự án lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm (các gói thầu dưới 500 triệu đồng). Dự án sẽ có 4 gói thầu theo Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 và Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng, những gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia sẽ được chỉ định thầu rút gọn.

Theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, những gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia chỉ được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường.

Ông Cường hỏi, những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng, những gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia có được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn không? Vì theo ông hiểu, Thông tư số 58/2016/TT-BTC có những quy định hạn chế về các gói thầu hơn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP do những gói thầu được thực hiện hàng năm, mà thủ tục theo chỉ định thầu thông thường thực tế kéo rất dài, đến khi thực hiện xong cũng chưa thể hoàn thiện được thủ tục pháp lý.

Ông Cường hỏi, có văn bản nào của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về thực hiện những gói thầu như vậy không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển thì việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo có giá không quá 500 triệu đồng thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn; trường hợp gói thầu này có giá trên 500 triệu đồng thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường theo Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, đối với gói thầu mua sắm thường xuyên thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *