Khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 8 tỷ USD trong 15 ngày

Khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 8 tỷ USD trong 15 ngày

Trong 15 ngày đầu tháng 8/2019, doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu gần 8,3 tỷ USD, và 107,8 tỷ USD trong hơn 7 tháng qua.

Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8/2019 nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 14,68 tỷ USD, giảm 2,9%, tương ứng giảm 440 triệu USD so với nửa cuối tháng 7/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 196,82 tỷ USD, tăng 5,5%, tương ứng tăng 10,26 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,9 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8/2019 và tính đến hết ngày 15/8/2019 đạt 18,8 tỷ USD.

Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, về xuất khẩu, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,29 tỷ USD, giảm nhẹ 0,2% (tương ứng giảm 16 triệu USD) so với nửa cuối tháng 7/2019.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2019 tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 107,81 tỷ USD, tăng 6,1% tương ứng tăng 6,18 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 8/2019 đạt 6,39 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 424 triệu USD) so với nửa cuối tháng 7/2019.

Tính đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 89 tỷ USD, tăng 4,8%, tương ứng tăng 4,09 tỷ USD, chiếm 57,6% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Duyên Duyên/VnEconomy.vn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *