Kiểm tra đột xuất chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra đột xuất chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 30-7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc nắm bắt thông tin, khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Kiểm tra đột xuất chất lượng xăng dầu trên địa bà n tỉnh

UBND tỉnh yêu cầu việc khảo sát phải được thực hiện đảm bảo tính khách quan, chính xác; đồng thời việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm qủa kết quả khảo sát; các vi phạm phải được xứ lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất là phương tiện đo xăng, dầu diezen tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ quyết định chọn cơ sở, thời điểm khảo sát cụ thể trên cơ sở nắm bắt thông tin từ các cơ quan quản lý về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh (đặc biệt chú ý các cơ sở vi phạm về chất lượng trong các lần kiểm tra trước); thông tin từ quần chúng nhân dân về các dấu hiệu gian lận thương mại… Thực hiện khảo sát khoảng 60 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (tương đương với 12% số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong tỉnh).

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *