Lưu ý doanh nghiệp khẩn trương đăng ký trực tuyến mã số tự chứng nhận xuất xứ

Lưu ý doanh nghiệp khẩn trương đăng ký trực tuyến mã số tự chứng nhận xuất xứ

Cục Xuất nhập khẩu khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đi Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ cần khẩn trương đăng ký mã số REX trực tuyến theo hướng dẫn của VCCI trong thời gian sớm nhất.

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, REX là kế hoạch về tự chứng nhận xuất xứ được EC triển khai tới toàn bộ các nước thụ hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP.

Theo Quy định thực thi số 2015/2447 của Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/11/2015, EC áp dụng cơ chế cho phép các nhà xuất khẩu đăng ký được tự chứng nhận xuất xứ chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP, dần thay thế hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A hiện nay.

Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp khẩn trương đăng ký trực tuyến mã số tự khai nhận xuất xứ. Ảnh: Nguồn Bộ Công Thương

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, Việt Nam thuộc nhóm nước triển khai đăng ký mã số REX trong năm 2019 và đã được gia hạn 6 tháng đến hết 30 tháng 6 năm 2020. Sau khi doanh nghiệp được đăng ký mã số REX, cơ quan hải quan EU không chấp nhận hình thức C/O mẫu A do các tổ chức cấp như hiện nay.
Việc đăng ký mã số REX cho thương nhân do VCCI thực hiện theo Quyết định ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Vì vậy, để đảm bảo tiến độ triển khai cơ chế REX tại Việt Nam, ngay sau khi ban hành Quyết định ủy quyền, Bộ Công Thương đã thông báo các doanh nghiệp liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gần nhất để được hướng dẫn và đăng ký mã số REX theo nhu cầu. Bộ Công Thương cũng liên tục có công văn đôn đốc, đề nghị VCCI khẩn trương triển khai đăng ký sớm cho doanh nghiệp.
Thời gian qua, Bộ Công Thương và VCCI đã liên tục tổ chức các hội thảo, lớp học phổ biến các quy định về quy tắc xuất xứ của Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và Thụy Sỹ. Đồng thời, liên tục khuyến cáo, thông báo thời điểm cuối cùng (ngày 30 tháng 6 năm 2020) để được cấp C/O mẫu A cho hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường trên và khuyến khích các doanh nghiệp sớm nộp hồ sơ đăng ký mã số REX.
Trong hai tháng gần đây, việc đăng ký mã số REX cho doanh nghiệp được VCCI đẩy nhanh nhằm đảm bảo việc hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Số lượng thương nhân được đăng ký mã số REX tăng nhanh. Tới nay, theo thống kê của VCCI, đã có hơn 1200 thương nhân được đăng ký mã số REX. Số lượng hồ sơ đã nộp để đăng ký mã số tại VCCI đang chờ sửa đổi, bổ sung, xét duyệt còn 280 hồ sơ. Các Tổ cấp C/O của VCCI đã và đang tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp khai báo trực tuyến hồ sơ đăng ký mã số REX trên trang điện tử của EU và VCCI.
Mặc dù vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký mã số REX đến thời điểm hiện tại còn ít so với số lượng thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu A năm trước. Trong khi đó, thời hạn để thương nhân đăng ký mã số REX chỉ còn gần hai tháng. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2020, cơ quan hải quan EU, Na Uy, Thụy Sỹ không chấp nhận C/O mẫu A để cho hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP.
Chính vì vậy, để không ảnh hưởng đến cơ hội hưởng các ưu đãi thuế quan theo GSP, Cục Xuất nhập khẩu khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất khẩu đi Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ cần khẩn trương đăng ký mã số REX trực tuyến theo hướng dẫn của VCCI trong thời gian sớm nhất./

Nguồn: Bnews

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *