Nhiều quy định mới về thủ tục gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh

Nhiều quy định mới về thủ tục gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh

(HQ Online) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ bưu chính của DN được chỉ định và Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

nhieu quy dinh moi ve thu tuc gui qua duong buu chinh chuyen phat nhanh
Ảnh minh họa.

Theo đó nhiều quy định liên quan đến địa điểm làm thủ tục hải quan, khai hải quan hồ sơ hải quan được sửa đổi tại Thong_tu_56.pdf.

Liên quan đến các nội dung sửa đổi một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư gói, kiện, hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ bưu chính của DN được chỉ định, Thông tư sửa đổi có một số điểm lưu ý như sau:

Về địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Về khai hải quan, người khai hải quan thực hiện khai theo phương thức điện tử. Trường hợp quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy.

Căn cứ thông tin gửi hàng của chủ hàng trên tờ khai CN22, CN23, số hiệu bưu gửi E1QT, hồ sơ, tài liệu của gói, kiện hàng hóa XK, NK, thông tin do chủ hàng cung cấp cho DN và thông tin cảnh báo nội bộ của DN về sự sai khác giữa thông tin khai báo của người gửi về hàng hóa, trị giá hàng hóa với thực tế hàng hóa và các chứng từ liên quan (nếu có) để thực hiện chia nhóm hàng hóa.

Đối với gói, kiện hàng hóa XNK được chia thành hai nhóm. Nhóm 1: gói kiện, hàng hóa XK thỏa mãn các điều kiện có trị giá hải quan dưới 5 triệu đồng; được miễn thuế XK hoặc chịu thuế XK với thuế suất là 0%; không thuộc mặt hàng phải có giấy phép XK, kiểm tra chuyên ngành.

Nhóm 2: Gói, kiện hàng hóa XK không thuộc nhóm 1; gói kiện hàng hóa XK thuộc nhóm 1 nhưng chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền yêu cầu tự thực hiện thủ tục hải quan; gói, kiện hàng hóa có thông tin cảnh báo nội bộ của DN; gói, kiện hàng hóa có nghi ngờ về trị giá hải quan.

Đối với gói, kiện hàng hóa NK cũng được chia thành hai nhóm. Nhóm 1: Gói, kiện hàng hóa NK có trị giá hải quan trong định mức miễn thuế NK và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép NK, kiểm tra chuyên ngành.

Nhóm 2: Gói, kiện hàng hóa NK không thuộc nhóm 1; gói kiện hàng hóa NK thuộc nhóm 1 nhưng chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền yêu cầu tự thực hiện thủ tục hải quan; gói, kiện hàng hóa có thông tin cảnh báo nội bộ của DN; gói, kiện hàng hóa có nghi ngờ về trị giá hải quan.

Trường hợp thiếu các thông tin trên tờ khai CN22, CN23, số hiệu bưu gửi E1QT bản giấy hoặc bản điện tử để chia nhóm hàng hóa và khai báo hải quan, DN thực hiện xem trước gói, kiện hàng hóa tại khu vực có camera giám sát, dưới sự giám sát của công chức hải quan. DN thực hiện chia nhóm, khai báo hải quan theo đúng thực tế gói, kiện hàng hóa hoặc cơ quan Hải quan xử lý vi phạm trong trường hợp gói, kiện hàng hóa không được phép NK theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ quan Hải quan phát hiện tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói, kiện hàng hóa không đúng quy định thì thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật. DN lưu giữ gói, kiện hàng hóa chia nhóm không đúng quy định tại khu vực riêng và tiếp tục làm thủ tục hải quan đối vơi gói, kiện hàng hóa theo nhóm được chia đúng. Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế đối với gói, kiện hàng hóa chia nhóm không đúng quy định khi làm thủ tục theo tờ khai hải quan mới.

Thông tư cũng quy định DN gửi thông báo về thời gian thực hiện thủ tục hải quan đối với gói, kiện, hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản đến cơ quan Hải quan. Thời gian gửi thông báo thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng tạo điều kiện cho DN thực hiện thủ tục hải quan trong một thời gian cố định ngoài giờ làm việc. Cụ thể, trường hợp cần làm thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa của DN trong một khoảng thời gian cố định, không trùng với 8 giờ làm việc theo quy định, DN thông báo bằng văn bản tới cơ quan Hải quan về khung giờ làm việc và khoảng thời gian áp dụng khung giờ làm việc để cơ quan Hải quan bố trí làm thủ tục hải quan.

Đáng chú ý, Thông tư 56 sửa đổi, bổ sung quy định đối với bưu gửi XK, NK chuyển cửa khẩu. Cụ thể, bưu gửi XK chuyển cửa khẩu là bưu gửi XK đã hoàn thành thủ tục hải quan được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục XK bưi gửi đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh hoặc từ địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh này đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh khác hoặc từ địa điểm tập kết, kiểm tra giam sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh đến cửa khẩu xuất.

Bưu gửi NK chuyển cửa khẩu là bưu gửi NK chưa làm thủ tục hải quan được vận chuyển từ cửa khẩu nhập (nơi bưu gửi đến Việt Nam) đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giam sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh hoặc được vận chuyển từ địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh này đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh khác.

Liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quy  định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC, Thông tư mới cũng sửa đổi các quy định liên quan đến đối tượng áp dụng, địa điểm làm thủ tục hải quan; chia nhóm hàng hóa và thủ tục hải quan đối với từng nhóm hàng hóa; giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng hóa bưu chính, chuyển phát nhanh…

Thông tư 56/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Nguồn: N.Linh – Báo Hải Quan Online

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *