Thanh tra Bộ Xây dựng: Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Thanh tra Bộ Xây dựng: Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

(Xây dựng) – Ngày 5/1 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, các Phó Chánh Thanh tra cùng đông đảo cán bộ, công chức lao động Thanh tra Bộ Xây dựng.


Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm vừa qua, mặc dù ngặp nhiều khó khăn nhưng Thanh tra Bộ Xây dựng đã cố gắng nỗ lực thực hiện tốt công tác thanh tra và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Để đạt được những thành tích đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã luôn bám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ giao phó. Các nhiệm vụ được triển khai khoa học “tạo thành bộ máy và phương thức vận hành bộ máy”, thường xuyên được đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và có biện pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời, nâng cao sự gắn kết, chủ động phối hợp giữa các phòng chuyên môn, tác phong, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ.

Cụ thể trong năm 2017, công tác xây dựng, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đã bám sát các quan điểm, chủ trương, yêu cầu quản lý của ngành và đã đạt được một số kết quả nhất định; kế hoạch thanh tra năm 2017 được triển khai hoàn thành và đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng; các cuộc thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc phức tạp, gay gắt theo chỉ đạo được Bộ trưởng, được lãnh đạo Bộ đánh giá cao. Kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, khả thi và được các đối tượng thanh tra nghiêm túc chấp hành; phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều hình thức vi phạm; đánh giá và đề xuất sửa đổi một số hệ thống tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng…

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo điều hành chia thành 03 nhóm, bao gồm các thông báo; các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; các chỉ thị. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất hoàn thiện thể chế và nghiên cứu khoa học cũng được đơn vị quan tâm và đẩy mạnh.


Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng trao danh hiệu khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Đơn vị cũng đã triển khai 87 đoàn thanh tra (81 đoàn theo kế hoạch thanh tra 2017; 04 đoàn thanh tra đột xuất; thực hiện giải quyết khiếu nại tại 02 đơn vị đạt 110% kế hoạch 2017); thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc phức tạp, gay gắt theo chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ; ban hành 144 Kết luận thanh tra, 120 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 125 tổ chức, cá nhân có vi phạm; thực hiện tố công tác kiến nghị xử lý về kinh tế và xử phạt vi phạm hành chính.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất hoàn thiện thể chế và nghiên cứu khoa học, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chủ trì dự thảo một số văn bản quan trọng báo cáo Bộ trưởng trình Chính phủ trong năm 2017 như: Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (có hiệu lực từ 15/1/2018); dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý trật tự xây dựng; chủ trì thực hiện tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Xây dựng; đề xuất biên soạn cẩm nang phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng. Đặc biệt ngày 20/11/2017, Thanh tra Bộ đã trình Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1199/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2018 của Bộ Xây dựng gồm 2 phần Kế hoạch chính thức và kế hoạch dự phòng

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra Bộ Xây dựng đã chủ động giải tỏa nhanh, giải quyết và hướng dẫn người dân chuyển đơn đến đúng nơi có thẩm quyền đối với 26 đoàn khiếu nại đông người tập trung tại Bộ; tổ chức tiếp công dân thường xuyên, cụ thể đã tiếp 736 lượt công dân, tiếp nhận 84 vụ việc; trình lãnh đạo Bộ và ban hành 161 văn bản giải quyết; xây dựng Báo cáo tổng kết 03 năm thi hành Luật Tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý 428 lượt đơn đơn thư khiếu nại, tố cáo, trình lãnh đạo Bộ và ban hành 182 văn bản giải quyết; xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 23/2003/QH11 và Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH1.

Ngoài ra các công tác về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; công tác tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng… cũng được đơn vị quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả đáng mong đợi.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ giao phó đơn vị luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật cho các cán bộ, lao động trong toàn đơn vị; thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng tại địa phương, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng…

Ngoài những thành quả đã đạt được trong năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng còn gặp phải những khó khăn như: Việc triển khai các đoàn thanh tra tuy đã có những chuyển biến tích cực đi vào nề nếp nhưng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế; chất lượng, tiến độ xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận một số đoàn còn chậm; thực hiện thu hồi theo các kết luận thanh tra tăng cao so với cùng kỳ năm 2016 tuy nhiên kết quả đạt được chưa triệt để…Tuy vậy, đơn vị đã cũng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kiện toàn bộ máy tổ chức.

Trong Hội nghị tổng kết, đơn vị cũng đề ra nhiệm vụ, kế hoạch cho năm 2018. Lấy tinh thần: “Phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đoàn thanh tra gắn với đạo đức công vụ, tuân thủ quy định pháp luật; tăng cường công tác giám sát đoàn” làm trọng tâm để từ đó khẩn trương hoàn thành, báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tăng cường quản lý trật tự xây dựng và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP; hoàn thành các đề tài khoa học đã được Bộ trưởng phê duyệt; trình Bộ trưởng báo cáo tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết 23/2003/QH11 và Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11.

Nâng cao vai trò cá nhân và chất lượng công tác giám sát đoàn thanh tra tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; công tác thanh tra cần bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng được Quy định tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017; quán triệt, nâng cao đạo đức công vụ; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp và các vụ việc mới phát sinh…

Cũng trong Hội nghị, đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng đã trao danh hiệu khen thưởng “Vì sự nghiệp Thanh tra”, danh hiệu khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho các nhân, tập thể có thành thích xuất sắc trong năm 2017.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã biểu dương những thành tích mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã đạt được trong năm 2017, đồng thời để nghị đơn vị khắc phục, hoàn thiện những nhược điểm còn tồn tại; phấn đấu và làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ giao phó; cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được lấy đó làm bàn đạp để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

Linh Nguyễn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *