Thị trấn thép thoi thóp vì thuế của Tổng thống Trump

Thị trấn thép thoi thóp vì thuế của Tổng thống Trump

Thị trấn Ecorse và River Rouge (Michigan) chỉ vui mừng trong chốc lát hồi Tổng thống Trump áp thuế lên thép nhập khẩu, còn giờ họ lại rơi vào khó khăn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *