Thông quan nhanh hàng hóa giữa cao điểm phòng, chống dịch

Thông quan nhanh hàng hóa giữa cao điểm phòng, chống dịch

 Thành lập các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19); doanh nghiệp (DN) không phải in nộp tờ khai hải quan và các chứng từ đã được nộp dưới dạng điện tử.

Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp, chủ hàng sắp xe vào bãi chờ thông quan

Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp, chủ hàng sắp xe vào bãi chờ thông quan

Đây là những giải pháp cấp bách được Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hỗ trợ việc thông quan hàng hóa được thông suốt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Giải pháp cấp bách thông quan nhanh hàng hóa

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình xử lý các vướng mắc về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan nhận được một số kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp (DN) liên quan đến khó khăn trong việc nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Thấu hiểu khó khăn của DN, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động hơn nữa trong việc hỗ trợ DN thông quan hàng hóa, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho phép DN được chậm nộp chứng từ do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, theo quy định người khai hải quan phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực… khi làm thủ tục hải quan. Nếu người khai hải quan khai thông tin đề nghị được chậm nộp thì chi cục trưởng chi cục hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin đề nghị chậm nộp trên tờ khai hải quan điện tử và nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan. DN có thể nộp bổ sung bản giấy các chứng từ nêu trên cho cơ quan hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp bất khả kháng, DN hoặc chi cục hải quan có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách/cách ly/phong toả theo chỉ thị của Chính phủ hoặc của UBND các tỉnh, thành phố, DN không thể nộp đúng thời hạn nêu trên thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi hết thời gian giãn cách/cách ly/phong toả theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người khai hải quan nộp bản giấy các chứng từ nêu trên cho cơ quan hải quan.

Đặc biệt là, DN không phải in, nộp tờ khai hải quan và các chứng từ khác thuộc bộ hồ sơ hải quan mà các chứng từ này đã được DN nộp cho cơ quan hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Thành lập Tổ công tác hỗ trợ xử lý vướng mắc thủ tục hải quan

Để đảm bảo cho dòng chảy thương mại, Tổng cục Hải quan chỉ đạo thành lập các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (Tổ công tác), đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như: vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc xin, sinh phẩm xét nghiệm… tại cả 3 cấp (tổng cục, cục, chi cục).

Tại cấp Tổng cục Hải quan, Tổ công tác được giao cho Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đảm nhiệm. Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý ngay các vướng mắc trong quá trình thông quan do Cục Hải quan báo cáo trong thời hạn 3 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền thì phải trình Tổng cục Hải quan có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc trao đổi với các bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn xử lý.

Tại cấp cục hải quan, Tổ công tác trong thời hạn 3 giờ kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc do chi cục hải quan báo cáo, cục hải quan tỉnh, thành phố phải hướng dẫn và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt tại cấp chi cục, Tổ công tác phải đảm bảo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện ngay thủ tục hải quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu.

Thời hạn hoàn thành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa không được vượt quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan (không quá 2 giờ đối với kiểm tra hồ sơ và không quá 8 giờ đối với kiểm tra thực tế hàng hóa). Đồng thời, đơn vị phải đảm bảo tiếp nhận, xử lý 24/7 các vướng mắc của DN liên quan đến thủ tục hải quan, đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu theo đúng quy định.

Xử lý cán bộ gây khó khăn kéo dài thời gian thông quan hàng hóa

Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ cho Tổ công tác tại Tổng cục thường xuyên rà soát, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc xin, sinh phẩm xét nghiệm,… nhập khẩu. Nếu phát hiện công chức hải quan giải quyết thủ tục hải quan không đúng thời hạn quy định thì đôn đốc nhắc nhở hoặc báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai số điện thoại cán bộ công chức hỗ trợ thủ tục thông quan.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của công chức tại các chi cục hải quan, trường hợp phát hiện công chức vi phạm kỷ luật, thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ, có thái độ gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa thì tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Thời báo Tài chính Việt Nam

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *