Thuế bảo vệ môi trường từ xăng dầu được hòa chung vào ngân sách

Thuế bảo vệ môi trường từ xăng dầu được hòa chung vào ngân sách

Bộ Tài chính cho biết, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác được tổng hợp đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
khong tach thue bao ve moi truong tu xang dau de chi rieng ma hoa chung vao ngan sach
Ảnh minh họa.
Trong văn bản kiến nghị gửi về Quốc hội, cử tri Đà Nẵng dẫn chứng mức thu thuế bảo vệ môi trường hiện nay rất lớn, 4.000 đồng/lít xăng. Trước số thu đó, cử tri đề nghị công khai cho nhân dân biết việc quản lý, sử dụng nguồn thu này.
Trả lời, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, xăng, dầu thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012.
Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định khung mức thuế bảo vệ môi trường và giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể theo các nguyên tắc đã được xác định tại Luật. Mức thuế bảo vệ môi trường hiện hành đối với xăng là 4.000 đồng/lít xăng.
Tại điểm a khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 7 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Thu ngân sách nhà nước bao gồm toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí. Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước là: các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện. Việc ban hành chính sách thu ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc cân đối ngân sách trong trung hạn, dài hạn và thực hiện các cam kết về hội nhập quốc tế.
Như vậy, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các khoản thu từ thuế, phí và các khoản thu khác trong đó có thuế bảo vệ môi trường được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước.
Đây không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp. Việc quản lý, sử dụng khoản thu này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và được Quốc hội phê duyệt hàng năm.
Nguồn: HQ Online

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *