Tính thuế với hàng đưa ra nước ngoài để sửa chữa

Tính thuế với hàng đưa ra nước ngoài để sửa chữa

(HQ Online) – Trước vướng mắc của hải quan các tỉnh, thành phố và DN trong việc tính thuế đối với hàng hóa, máy móc đưa ra nước ngoài sửa chữa, kiếm tra chất lượng, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết cách thức tính thuế với từng trường hợp cụ thể.

tinh thue voi hang dua ra nuoc ngoai de sua chua
Trường hợp cơ quan Hải quan xác định hàng hóa tái nhập của DN không phải là hàng hóa đã tạm xuất trước đây thì DN bị xử lý theo quy dịnh của pháp luật hiện hành.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, trường hợp DN tạm xuất hàng hóa ra nước ngoài để sửa chữa và có phát sinh chi phí sửa chữa phải trả cho đối tác nước ngoài, sau đó tái nhập hàng hóa vê Việt Nam, căn cứ điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế NK.

Hướng dẫn nội dung này, tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thì hàng hóa tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK phải đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản cùa hàng hóa tạm nhập, tái xuất và không tạo ra hàng hóa khác được miễn thuế NK.

Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/1T-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hàng tạm XK, tái NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TTBTC thì “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nuớc ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam bao gồm các trường hợp sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế” thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định: “Hàng tạm NK, tái XK và tạm XK, tái NK không phải nộp thuế NK, thuế XK trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK” thuộc đối tượng không chịu thuế.

Cùng với đó, theo khoản 4 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC Bộ tài chính quy định: “Đối với hàng hóa NK là hàng hóa đưa ra nước ngoài sửa chữa, khi NK về Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế thì giá trị hải quan là chi phí thực trả để sửa chữa hàng hóa NK phù hợp với các chứng từ liên quan đến việc sửa chữa hàng hóa”.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn:

Trường hợp hàng hóa tạm xuất để sửa chữa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán, khi tái nhập, nếu kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan xác định hàng hóa tái nhập của DN đúng là hàng hóa đã tạm xuất và việc sửa chữa đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng, đặc tính cơ bản của hàng hóa tạm xuất, không tạo ra hàng hóa khác thì được miễn thuế NK, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT.

Trường hợp DN NK hàng hóa để phục vụ sản xuất, sau một thời gian sử dụng bị hư hỏng phải tạm XK ra nước ngoài để sửa chữa không thoe điều kiện bảo hành của hợp đồng hoặc quá thời hạn bảo hành của hợp đồng, sau đó tái nhập về Việt Nam và có phát sinh khoản phí sửa chữa phải trả cho đối tác nước ngoài thì:

Trong thời gian tạm xuất, nếu hàng hóa được sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện, phụ tùng, khi tái nhập phải kê khai, nộp đủ các loại thuế với vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế, không kê khai tính thuế GTGT đối với tiền công, phí gia công, sửa chữa ở nước ngoài (hàng hóa tách riêng được chi phí phân công, sửa chữa với chi phí thay thế vật tư, linh kiện, phụ tùng thì trị giá hải quan là chi phí thay thế vật tư, linh kiện, phụ tùng, không bao gồm chi phí sửa chữa hoặc nhận công).

Trường hợp chứng từ liên quan đến việc sửa chữa không tách riêng được chi phí nhân công, sửa chữa với chi phí thay thế vật tư, linh kiện, phụ tùng thì trị giá hải quan là giá thực thanh toán mà người mua phải trả cho người bán theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TTBTC ngày 25/03/2015 cùa Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ quan Hải quan xác định hàng hóa tái nhập của DN không phải là hàng hóa đã tạm xuất trước đây thì DN bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tính thuế hàng hóa mang ra nước ngoài để kiểm tra chất lượng

Hướng dẫn riêng với trường hợp DN đưa hàng hóa ra nước ngoài để kiểm tra chất lượng, Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH 13 thì: “Hàng hóa XK, NK qua cửa khẩu biên giới Việt Nam thuộc đối tượng chiu thuế XK, thuế NK.

Căn cứ điểm a Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định thuộc đối tượng được miễn thuế.

Theo đó, với hàng hóa là hàng hóa tạm xuất đưa ra nước ngoài để giám định sau đó tái nhập, nếu kết quả kiếm tra của cơ quan Hải quan xác định hàng hóa tái nhập đúng là hàng hóa tạm xuất trước đây thì được miễn thuế NK.

Hàng hóa mang ra nước ngoài để kiểm tra chất lượng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Nguồn: Báo Hải Quan Online

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *