Trả lời Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh về việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quảng Ninh

Trả lời Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh về việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quảng Ninh

(Xây dựng) – Ngày 12/4/2018, Báo Xây dựng nhận được Văn bản số 12/XNTTTBQM-TCHC gửi Tổng Biên tập Báo Xây dựng và yêu cầu Tổng Biên tập Báo Xây dựng giải đáp một số vấn đề về pháp luật và đăng toàn văn công văn trên Báo Xây dựng. Sau khi nghiên cứu toàn bộ công văn chúng tôi thấy nội dung chính của công văn là phản ánh việc UBND tỉnh Quảng Ninh dây dưa không chịu bồi thường và hỗ trợ 31,9ha đầm nuôi trồng thủy sản của Tập thể thương binh.


Dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng.

Mặc dù đã gần 10 năm xí nghiệp chúng tôi đã gửi văn bản đến nhiều cơ quan, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã có Văn bản số 6649/BTNMT-TTr ngày 07/12/2017 trả lời việc xin ý kiến của UBND tỉnh Quảng Ninh, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Văn bản số 170/TTr-P2 ngày 28/3/2018, nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh lại giao lại cho UBND TP Hạ Long giải quyết và UBND TP Hạ Long lại giao cho một nhóm chuyên viên tiếp chúng tôi và giải quyết giá đất bồi thường, hỗ trợ không đúng pháp luật. Vậy việc này thuộc thẩm quyền của ai và giá đất bồi thường để xây dựng công trình được xác định như thế nào trong khi việc xây dựng Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc đã hoàn thành; UBND tỉnh Quảng Ninh đã đổi đất cho doanh nghiệp kinh doanh, đã xây dựng xong công trình và kinh doanh có lãi. Mặc dù sau khi thu hồi 31,9ha đất nuôi trồng thủy sản, đời sống của hàng trăm thương binh lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn thờ ơ trước cuộc sống của anh em thương binh…

Về việc này Báo Xây dựng xin chuyển toàn bộ hồ sơ để UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, để việc giải quyết nhanh chóng có hiệu quả, đúng thẩm quyền, chúng tôi thấy như sau:

Tại Văn bản số 170/TTr-P2 ngày 28/3/2008 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh: “Việc xác định giá đất bồi thường do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định giá đất cụ thể tại thời điểm bồi thường theo quy định tại Khoản 3 và điểm đ Khoản 4 điều 114 Luật đất đai năm 2013”. Như vậy, theo quy định trên thì: Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch hội đồng định giá đất cụ thể. Giá đất cụ thể phải thực hiện thông qua một tổ chức tư vấn khảo sát tình hình thị trường và xác định giá cụ thể tại thời điểm bồi thường để hội đồng bồi thường hỗ trợ thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể tại khu vực bồi thường.

Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành hàng năm không áp dụng cho trường hợp bồi thường giải phóng mặt bằng như biên bản làm việc và đối thoại giữa Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh và đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành theo quy định của điều luật nêu trên, thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, thuê tư vấn xác định giá đất làm cơ sở để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá bồi thường; tránh tình trạng đùn đẩy giữa các cấp gây bức xúc cho nhân dân, đặc biệt đây là xí nghiệp gồm hàng trăm thương binh mà nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 11/4/2018 Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 711/NCC-TTTĐ về kiến nghị của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.


Văn bản của Cục Người có công gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Cục Người có công nhận được Văn bản số 123CV/QM-DP ngày 02/4/2018 của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh phản ảnh về việc bồi thường, hỗ trợ đối với 31,9ha đất nuôi trồng thủy sản tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (do UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi để thực hiện dự án Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc từ năm 2010) đến nay vẫn chưa được giải quyết đền bù thỏa đáng.

Để đảm bảo quyền lợi, tránh gây bức xúc trong tập thể thương binh, bệnh binh của Xí nghiệp, Cục Người có công đề nghị quý Văn phòng báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, trả lời kiến nghị của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh theo thẩm quyền.

BXD

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *