Áp dụng định mức công tác thả đá rọ đối với công trình giao thông

Áp dụng định mức công tác thả đá rọ đối với công trình giao thông

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang về việc hướng dẫn áp dụng định mức công tác thả đá rọ đối với công trình giao thông.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

 

Theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành căn cứ phương pháp lập định mức dự toán xây dựng tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Đối với công tác làm và thả rọ đá, trường hợp có thành phần công việc như quy định tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng thì chủ đầu tư sử dụng định mức “Làm và thả rọ đá” (mã hiệu AL.151) do Bộ Xây dựng công bố để làm cơ sở lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Nguồn: Khánh An

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *