Giới thiệu

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam ( VNPRO) được thành lập vào năm 2010. Công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, logistic. Sự ra đời của VNPRO  là thắng lợi to lớn trong sự tư duy sáng tạo của lãnh đạo và nhân viên Công ty nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty luôn tự hào về năng lực của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, tạo niềm tin cho một cơ hội phát triển mạnh mẽ.
Với những bước phát triển triển nhanh, mạnh và bền vững, VNPRO ngày nay là một trong những ngọn cờ đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi bao gồm Xây dựng và Logistics.
VNPRO đang không ngừng vươn mình lớn mạnh với sự ra đời của công ty con – “Trung Tâm Vận Tải Phía Nam” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
VNPRO không ngừng cải tiến qui trình hoạt động để phát huy tối đa năng suất, hiệu quả công việc, giữ vững vị thế thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

MỤC ĐÍCH SỰ RA ĐỜI CỦA CÔNG TY

– Xây dựng thương hiệu VNPRO trở thành là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, vận tải hàng hải và hàng không. Thuyết phục và thu hút khách hàng bằng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, đúng tiến độ.
VNPRO trở thành niềm tự hào của toàn thể nhân viên Công ty, sao cho mỗi thành viên của Công ty đều cảm nhận được. Công ty là nơi mà mọi ý tưởng sáng tạo đều được khuyến khích, mọi cố gắng đều được ghi nhận, mọi thành công đều được khen thưởng xứng đáng.
VNPRO liên tục sáng tạo, đổi mới để đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao đóng góp ngày càng nhiều lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

VĂN HÓA CÔNG TY

Với định hướng vì sự hài lòng của khách hàng. VNPRO đã quyết định yếu tố con người là quan trọng nhất. Tuy nhiên mỗi cá nhân sẽ chỉ phát huy tối đa năng lực, sức mạnh khi được tập hợp trong một tổ chức thống nhất. Chúng tôi gọi đó là nền văn hóa Công ty. Bản chất văn hóa của VNPRO thể hiện qua các mối quan hệ sau:

Quan hệ giữa Công ty và khách hàng

Mọi thành viên của VNPRO luôn tôn trọng, trung thực, tận tụy với khách hàng. Xem sự hài lòng khách hàng là thước đo cho sự thành đạt của bản thân và Công ty.

Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên

Lãnh đạo có năng lực, phẩm chất đạo đức, công bằng, dân chủ là nhân tố đoàn kết mọi thành viên trong Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên thể hiện được hết khả năng của mình. Luôn khuyến khích và khen thưởng những thành công của nhân viên.

Mối quan hệ giữa nhân viên và công việc

Nhân viên được khuyến khích thực hiện và phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, lòng nhiệt tình và tinh thần đồng đội để vượt qua mọi thách thức trong công việc.

Văn hóa VNPRO được toàn thể lãnh đạo và nhân viên đồng tâm nhất trí thực hiện.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

“ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam
– Sự hài lòng Quý Khách Hàng”

Với phương châm khách hàng là tài sản quý báu nhất của doanh nghiệp, bài học đầu tiên trong mọi khóa huấn luyện nhân viên của chúng tôi là làm sao đạt được sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi biết đây là một yêu cầu rất lớn lao mà chúng tôi dù có cố gắng bao nhiêu cũng chưa thể xem là đầy đủ. Tuy nhiên bài học có thể được đúc kết thành những nét lớn sau:
Khách hàng chỉ hài lòng khi:
– Các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp có chất lượng tốt.
– Các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp đúng tiến độ.
– Các sản phẩm, dịch vụ được đưa vào khai thác hiệu quả.
– Các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp với giá cả cạnh tranh.
– Các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp kèm theo dịch vụ bảo hành và các dịch vụ gia tăng giá trị khác.
– Các sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Sự hài lòng của Quý Khách Hàng – Kim Chỉ Nam

Trong mọi hoạt động

Của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *