Trung Tâm Phân Phối

Trung tâm phân phối

Dịch vụ kho vận và phân phối là hoạt động đã và đang được Vnpro tập trung đầu tư phát triển mạnh. Chúng tôi hiện đang khai thác hệ thống kho lớn hàng đầu Việt Nam với diện tích hơn 100.000m2 tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội và [...]