Hàng hóa dưới 6.000 Euro xuất khẩu sang Anh được tự chứng nhận xuất xứ

Hàng hóa dưới 6.000 Euro xuất khẩu sang Anh được tự chứng nhận xuất xứ

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2021.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA). Đáng chú ý, Thông tư quy định, nhà xuất khẩu được phép tự chứng nhận xuất xứ lô hàng có trị giá dưới 6.000 Euro.

Thông tư gồm 5 chương, 42 điều và 8 phụ lục kèm theo. Về cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA, Thông tư nêu rõ, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, như với lô hàng có trị giá dưới 6.000 Euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ.

Với lô hàng có trị giá trên 6.000 Euro, áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ (C/O) do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp.

Về hàng hóa nhập khẩu từ Vương quốc Anh vào Việt Nam, lô hàng có trị giá dưới 6.000 Euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. Với lô hàng có trị giá trên 6.000 Euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của Vương quốc Anh mới được tự chứng nhận xuất xứ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2021.

Nguồn: Doanh Nghiệp Niêm Yết

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *