Hướng dẫn xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

Hướng dẫn xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

(Xây dựng) – Phúc đáp văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng vừa có văn bản về việc hướng dẫn xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công công trình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 5, Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: “Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 2% trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại”.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ các quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD để lập dự toán xây dựng công trình phù hợp theo các quy định hiện hành.

Dự toán gói thầu thi công xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện thi công xây dựng các công tác, công việc, hạng mục, công trình xây dựng phù hợp với phạm vi thực hiện của gói thầu thi công xây dựng.

Nội dung dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng. Trong đó, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công của chi phí hạng mục chung thực hiện theo hướng dẫn tại mục 5, Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD nêu trên.

Nguồn: Huyền Trang

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *