Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc

Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc

(Xây dựng) – Sáng 25/7 tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ – Môi trường Phan Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.


Toàn cảnh cuộc họp.

Dự thảo Luật Kiến trúc quy định quản lý Nhà nước về kiến trúc; Quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan liên quan hoạt động kiến trúc.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng dự thảo luật đề cập đến các vấn đề, nội dung mang tình đặc thù. Đây là luật mới nên cần thiết phải có đánh giá tác động với các chính sách pháp luật ban hành trước đó.

Hoạt động kiến trúc được coi như hoạt động sáng tạo, nghệ thuật cho nên dự thảo luật cần điều chỉnh phải ở mức độ vừa phải, cách tiếp cận không nên quá cứng nhắc. Ranh giới quản lý phát triển và khuyến khích sáng tạo cần xác định rõ…

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết: Trong các dự án luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có Luật Kiến trúc, Bộ Xây dựng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội. Tại cuộc họp, Bộ trưởng nhấn mạnh đến các công cụ quản lý kiến trúc, trong đó có quy chế quản lý kiến trúc.

Đối với hành nghề kiến trúc sư, dự thảo luật cũng đưa ra các quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung xem xét sự cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề; đối tượng được cấp; thẩm quyền, điều kiện, trình tự cấp – đổi và thời hạn chứng chỉ…

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia đưa ra trong cuộc họp, Bộ trưởng cho biết: Bộ Xây dựng sẽ cố gắng hoàn thành dự thảo theo đúng tiến độ.

Hà Đào

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *