Logistic

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 21 này, có lẽ chưa bao giờ hoài bão của mỗi công dân, mỗi doanh nhân và mỗi doanh nghiệp chúng ta lại giống nhau đến thế. Đó là khát vọng đổi mới mình trong lao động, năng động sáng tạo trong quản lý, quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam được thành lập vào năm 2010. Công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, vận tải hàng hải, hàng không. Sự ra đời của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam là thắng lợi to lớn trong sự tư duy sáng tạo của lãnh đạo và nhân viên Công ty nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty luôn tự hào về năng lực của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, tạo niềm tin cho một cơ hội phát triển mạnh mẽ…

 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 21 này, có lẽ chưa bao giờ hoài bão của mỗi công dân, mỗi doanh nhân và mỗi doanh nghiệp chúng ta lại giống nhau đến thế. Đó là khát vọng đổi mới mình trong lao động, năng động sáng tạo trong quản lý, quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam được thành lập vào năm 2010. Công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, vận tải hàng hải, hàng không. Sự ra đời của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam là thắng lợi to lớn trong sự tư duy sáng tạo của lãnh đạo và nhân viên Công ty nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty luôn tự hào về năng lực của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, tạo niềm tin cho một cơ hội phát triển mạnh mẽ…

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *