Nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào tăng hơn 36% trong nửa đầu năm 2021

Nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào tăng hơn 36% trong nửa đầu năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt gần 160 tỷ USD. Trong đó, nhóm hàng cần nhập khẩu đạt hơn 140 tỷ USD, tăng 35,6%, nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu đạt 10,3 tỷ USD, tăng 42,3%.

Số liệu của Bộ Công Thương cho biết hoạt động nhập khẩu có sự gia tăng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2021 ước tính đạt 27,5 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 tăng 33,5%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt gần 160 tỷ USD, tăng hơn 36% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Trong đó, đối với nhóm hàng cần nhập khẩu, kim ngạch tháng 6 ước đạt 24,2 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2020. 6 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 140 tỷ USD, tăng 35,6%.

Hầu hết các mặt hàng 6 tháng đều tăng so với cùng kỳ năm 2020 như máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng gần 23%, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 37,3%, điện thoại các loại và linh kiện tăng 48,7%…

Đối với nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu, trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,3 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong nhóm hàng này, kim ngạch nhập khẩu rau quả tăng 17%, bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc tăng hơn 38%, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 67,3% về kim ngạch.

Về thị trường nhập khẩu, nửa đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 53,6 tỷ USD, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 25,23 tỷ USD, tăng 21,6%; thị trường ASEAN đạt 21 tỷ USD, tăng 49%; Nhật Bản đạt 10,6 tỷ USD, tăng 13%; thị trường EU đạt 8,14 tỷ USD, tăng 17,2%; Mỹ đạt 7,8 tỷ USD, tăng gần 11%.

Nguồn: Doanh NGhiệp Niêm Yết

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *