TKV ứng dụng công nghệ trong sản xuất phôi thép

TKV ứng dụng công nghệ trong sản xuất phôi thép

Tập đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật công nghệ, tài chính, tổ chức sản xuất để khai thác hợp lý khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, Kíp Tước – Lào Cai…
Sản xuất đồng tấm tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai -TKV. Ảnh: Thảo Nguyên/BNEWS/TTXVN

Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong năm 2020, với sản xuất phôi thép, Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, phấn đấu tăng thực thu xưởng tuyển sắt Nà Rụa trên 62%, hàm lượng tinh quặng sắt trên 60% Fe. Từ đó, góp phần tăng sản lượng phôi thép Khu liên hợp Gang Thép Cao Bằng lên hơn 230.000 tấn.

Cụ thể, Tập đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật công nghệ, tài chính, tổ chức sản xuất để khai thác hợp lý khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, Kíp Tước – Lào Cai… đáp ứng nguyên liệu cho Khu liên hợp Gang Thép Cao Bằng. Qua đó, nâng cao chất lượng sản phẩm tinh quặng và tăng tỷ lệ thực thu tinh quặng sắt.
Ngoài ra, trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, công nghệ tại các nhà máy tuyển khoáng, luyện kim, Tập đoàn TKV chú trọng cải tiến, chỉnh định dây chuyền công nghệ tại các nhà máy tuyển khoáng, luyện kim. Điều này nhằm hoàn thiện công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất, thực thu, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất. Qua đó, góp phần giảm giá thành sản phẩm.
Đối với sản xuất đồng kim loại, TKV tiếp tục chỉnh định công nghệ để nâng cao chất lượng tinh quặng đồng, tinh quặng sắt tại Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền số 1, số 2, Nhà máy tuyển đồng Tả Phời đáp ứng nhu cầu chất lượng nguyên liệu đầu vào và gia tăng sản lượng cho các Nhà máy luyện đồng, Nhà máy gang thép Cao Bằng.
Cùng với đó, nghiên cứu, triển khai nhóm các giải pháp kỹ thuật công nghệ tại công đoạn điện phân, công đoạn hỏa luyện của Chi nhánh luyện đồng Lào Cai, để tăng năng suất Nhà máy luyện đồng, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng Cathode. Phấn đấu năm 2020, sản lượng đồng tấm Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng đạt trên 12.700 tấn, vượt 27% công suất thiết kế.
TKV cũng sẽ tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn trong và ngoài Tập đoàn để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất tại các đơn vị trong khối, góp phần nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ.
Tập đoàn đã tập trung thực hiện một số đề tài, giải pháp chính trong khai thác, chế biến khoáng sản, như: nghiên cứu công nghệ hợp lý khai thác đồng thời lộ thiên – hầm lò, tận thu tối đa tài nguyên mỏ đồng Sin Quyền; nghiên cứu sử dụng đất sau khai thác quặng bauxit tại các mỏ Tân Rai và Nhân Cơ một cách hiệu quả; nghiên cứu và triển khai thu hồi thêm kim loại quý tại Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng…/.

Nguồn: Bnews

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *