Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, Danh mục gồm 5 cấp.
Bốc xếp hàng hóa tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 1 đến 12. Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng. Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bàng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng.
Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mà hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng. Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.
Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu.
Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/3/2021./.

Nguồn: Bnews

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.