Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Xây dựng) – Ngày 28/8 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thứ trưởng Lê Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Bộ Xây dựng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Trung ương Đảng, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong việc chỉ đạo các ấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Bộ Xây dựng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành kiểm tra, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, xét khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Bộ Xây dựng chú trọng triển khai, đảm bảo bài bản, đi vào nề nếp. Đảng ủy Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

Trong các mặt hoạt động, xây dựng Đảng là một trong những công tác trọng tâm, được Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung đẩy mạnh, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ đã cử 17 đảng viên tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị năm học 2018 – 2020; 16 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 14 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quán lý nhà nước ngạch chuyên viên, và hơn 50 quần chúng ưu tú tham gia Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các nội dung theo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ ban hành ngày 16/4/2014.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, tập trung: Thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Cơ quan Bộ Xây dựng chấp hành đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy, cấp ủy cấp trên cũng như các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các chương trình hành động của Đảng ủy, Bộ Xây dựng; chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đảng ủy Bộ Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời nhấn mạnh các nội dung trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Bộ, trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng trong năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương cho 3 tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013 – 2017) và 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 – 2017).

Trần Đình Hà

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *