Dịch vụ hải quan

Hải quan

Dịch vụ hải quan là những công việc mà công ty dịch vụ thực hiện để hoàn thành việc làm thủ tục hải quan (gọi là thông quan) cho lô hàng xuất nhập khẩu của khách hàng. Để đổi lại, bên cung cấp sẽ được hưởng phí dịch vụ theo như thỏa thuận. Hiện nay, dịch vụ hải quan ở [...]