Hải quan

Hải quan

Dịch vụ hải quan là những công việc mà công ty dịch vụ thực hiện để hoàn thành việc làm thủ tục hải quan (gọi là thông quan) cho lô hàng xuất nhập khẩu của khách hàng. Để đổi lại, bên cung cấp sẽ được hưởng phí dịch vụ theo như thỏa thuận.

Hiện nay, dịch vụ hải quan ở Việt Nam có 2 hình thức chủ yếu là:

  1. Khai thuê hải quan: đơn vị hoặc cá nhân làm dịch vụ dùng giấy giới thiệu để thay mặt chủ hàng làm thủ tục thông quan. Bên dịch vụ không xuất hiện tên pháp nhân (hay cá nhân) trên chứng từ hải quan.
  2. Đại lý hải quan: công ty dịch vụ (cá nhân không được làm) đứng tên mình và dùng chữ ký số của mình để khai tờ khai, sao y chứng từ để nộp hồ sơ hải quan, theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý.

Mỗi hình thức nêu trên đều có ưu nhược điểm cho chủ hàng.

Tuy nhiên trên thực tế thì hiện nay đa số vẫn đang chọn hình thức khai thuê. Như công ty tôi hiện có cả 2 dịch vụ: khai thuê và đại lý, nhưng cả tôi và khách hàng, ít người mặn mà với dịch vụ đại lý.

Lý do chính là vì mảng đại lý hải quan chưa được quan tâm hỗ trợ đúng mức, và cũng chưa phát huy được tính ưu việt thực sự như kỳ vọng. Chủ hàng thì chưa yên tâm để bên dịch vụ thay mình đứng tên trên chứng từ, công ty dịch vụ cũng ngại trách nhiệm liên quan khi phải ký tên đóng dấu lên hồ sơ hải quan. Trong khi đó, các bước tiến hành thủ tục cũng chẳng khác hình thức khai thuê là mấy, thời gian làm thủ tục và cách giải quyết từ cơ quan hải quan cơ bản cũng không có gì ưu tiên hơn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *