Chính phủ thống nhất miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Chính phủ thống nhất miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Kim Phượng/thoibaotaichinhvietnam.vn

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020.
Cụ thể, Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài, thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.
Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà doanh nghiệp đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.
Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, bổ sung quy định nêu trên vào dự thảo Nghị định 134/2016/NĐ-CP và có báo cáo.
Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành địa phương tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ, chính xác, kiểm tra sau thông quan việc nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: Bnews

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *