Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ: Lãnh đạo, chỉ đạo Công ty giữ vững thị phần, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ: Lãnh đạo, chỉ đạo Công ty giữ vững thị phần, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đại hội toàn thể đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ vừa được tổ chức thành công.

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ:Lãnh đạo, chỉ đạo Công ty giữ vững thị phần, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ; cùng sự có mặt của 78 đảng viên toàn Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng chí Võ Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội; đồng thời thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng chí Võ Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội;đồng thời thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng chí Võ Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội; đồng thời thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo tổng kết hoạt động Đảng bộ khóa VII trình bày tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Trương Việt Chiến, Phó bí thư Đảng ủy thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Trương Việt Chiến, Phó bí thư Đảng ủy thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao: Giữ vững thị phần, kinh doanh có hiệu quả; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; đảm bảo an toàn các mặt hoạt động của đơn vị; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thống nhất với các dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa VII

Đại hội biểu quyết thống nhất với các dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa VII

Tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy định của Công ty; phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra; công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt; các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đánh giá tình hình trong thời gian tới bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động mạnh mẽ của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, tình hình cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt đòi hỏi Đảng ủy, Ban giám đốc phải tập trung, quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng và công tác cán bộ.

Trong định hướng nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ VIII, Đảng bộ Công ty xác định phương châm nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: “Dân chủ – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”. Theo đó, Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp hữu hiệu; trong đó, tập trung công tác quản trị, điều hành đảm bảo đạt hiệu quả. Một số chỉ tiêu cụ thể:

– Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.
– Sản lượng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Tập đoàn giao hàng năm, trong đó: Sản lượng bán lẻ tăng trưởng không thấp hơn 3% so với cùng kỳ.
– Kinh doanh bảo toàn vốn, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm.
– Nộp ngân sách hàng năm đạt mức kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí ghi nhận sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, tập thể người lao động đoàn kết, trách nhiệm phát triển kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đồng chí tin tưởng, nhiệm kỳ mới Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ sẽ tiếp tục phấn đấu, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; Công ty kinh doanh có hiệu quả, gia tăng thị phần, có nhiều đóng góp xây dựng phát triển thành phố Cần Thơ.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã giới thiệu những đảng viên đáp ứng điều kiện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành tham gia vào Ban chấp hành, để lãnh đạo, xây dựng tập thể Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ đoàn kết, quyết tâm đồng lòng phát triển mạnh mẽ, bền vững, hiệu quả và an toàn.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối chụp hình lưu niệm với BCH khóa VIII
BCH Đảng bộ Công ty khóa VIII ra mắt trước Đại hội

Kết quả, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí. BCH khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư; bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên. Và đồng chí Võ Thái Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty.

Đại biểu được bầu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại biểu được bầu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Nguồn: Tạp chí Công Thương

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *