Hướng dẫn điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong dự án đầu tư xây dựng

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong dự án đầu tư xây dựng

(Xây dựng) – Phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong dự án đầu tư xây dựng tại Tuyên Quang.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, do khó khăn bố trí vốn nên Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2020 tại Văn bản số 169/TTg-KTN ngày 27/01/2016. Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng xác định theo Quyết định số 957/QĐ-BXD là không phù hợp. Vì vậy, căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán bổ sung chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định là phù hợp với quy định.

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được phê duyệt. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

Chi phí khác trong chi phí đầu tư xây dựng là những chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư nghiên cứu bổ sung chi phí này, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Nguồn: Khánh An – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *