Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân Phùng Văn Ngọc, Cty CP Đầu tư xây dựng DT Việt Nam về việc bổ sung phát sinh, thay đổi mặt bằng thi công có cần đấu thầu lại.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Cụ thể, việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Câu hỏi của công dân chưa nêu rõ hình thức hợp đồng (trọn gói, theo đơn giá cố định, hay theo đơn giá điều chỉnh), chưa nêu rõ nội dung chi phí phát sinh do đó Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, công dân Phùng Văn Ngọc căn cứ vào quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên để điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng (do chậm bàn giao mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, bổ sung công việc mới) cho phù hợp với quy định pháp luật.

Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 84, Luật Xây dựng năm 2014. Đối với các khối lượng công tác phát sinh do thay đổi, điều chỉnh bổ sung thiết kế công dân Phùng Văn Ngọc căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, các quy định của pháp luật có liên quan để thương thảo bổ sung hợp đồng theo quy định đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư.

Trường hợp không thỏa thuận được thì các khối lượng công việc này được hình thành gói thầu mới. Khi đó, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công dân Phùng Văn Ngọc căn cứ ý kiến trên thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Ánh Dương

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *