PVN tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 7 tháng đầu năm

PVN tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 7 tháng đầu năm

(Xây dựng) – Trong 7 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có những chỉ tiêu vượt trên kế hoạch đề ra.

7 tháng PVN nộp ngân sách gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch năm.

Thông tin từ PVN cho biết, trong 7 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó có chỉ tiêu vượt trên 13% kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất đạm 7 tháng đầu năm đạt 850,4 nghìn tấn, vượt 10% kế hoạch.

Sản xuất điện 7 tháng đầu năm đạt 13,24 tỷ kWh, vượt 2,3% kế hoạch. Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn 7 tháng ước đạt 432,7 nghìn tỷ đồng, vượt 11,8% kế hoạch 7 tháng và bằng 70,7% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN 7 tháng ước đạt 59,6 nghìn tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 68,1% kế hoạch năm.


Đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 – 23/7/2019) đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ PVN góp phần vào việc giúp PVN hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, các dự án đầu tư của PVN và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. PVN thường xuyên báo cáo cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ PVN thực hiện. Ngoài ra, công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo cam kết.

Được biết, đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 – 23/7/2019) đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ PVN đến các đơn vị, mang lại không khí phấn khởi và khơi gợi niềm tự hào của người lao động dầu khí tiếp tục phát huy truyền thống của “Những người đi tìm lửa”. Qua đó góp phần vào việc giúp PVN hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Trà Phương Dung – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *