Quy định khai xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết trong AHKFTA

Quy định khai xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết trong AHKFTA

Cục Xuất Nhập khẩu vừa có thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp về quy định khai xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan theo những cam kết trong AHKFTA.

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu sang các thị trường ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc về quy định khai xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan theo những cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA).

Vì vậy, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết trong Hiệp định AHKFTA, hàng hóa phải được cấp C/O mẫu AHK do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước thành viên xuất khẩu cấp.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, ngày 28/3/2018, AHKFTA được các Bên ký kết tại Myanmar. Ngày 7/1/2019, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP phê duyệt AHKFTA.

Ngày 28/2/2019, Bộ Ngoại giao gửi công thư thông báo cho Ban Thư ký ASEAN về việc Việt Nam phê duyệt Hiệp định này. Tính đến nay, Việt Nam cùng các thành viên khác gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc đã phê chuẩn AHKFTA và thực thi từ ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Thực hiện cam kết quốc tế trong AHKFTA, ngày 8/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA. Thông tư gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, Thông tư quy định về việc cấp và chấp nhận C/O hồi tố tại Điều 35 “Điều khoản thi hành”.

Theo đó, cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu AHK cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trước ngày Thông tư 21/2018/TT-BCT có hiệu lực để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của AHKFTA và theo quy định của nước thành viên nhập khẩu.

Cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu AHK phát hành từ ngày 11 tháng 6 năm 2019. Thủ tục kiểm tra C/O mẫu AHK để cho hưởng ưu đãi thuế quan được thực hiện theo quy định của AHKFTA, các nội dung quy định tại Chương III Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

C/O mẫu AHK có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp và được nộp cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn này.

Trường hợp C/O mẫu AHK được nộp cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu sau khi hết thời hạn hiệu lực, C/O này vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân thủ thời hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do nguyên nhân chính đáng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu.

Trong tất cả trường hợp, cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận C/O mẫu AHK với điều kiện hàng hóa được nhập khẩu trước khi hết thời hạn hiệu lực của C/O này.

Thông tư số 21/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019./.

Nguồn: Bnews

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *