Việt Nam nhập siêu gần 1,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Việt Nam nhập siêu gần 1,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm tăng ở mức khá 28%, Việt Nam vẫn nhập siêu gần 1,5 tỷ USD. Trong khi đó, cùng năm ngoái, Việt Nam xuất siêu gần 5,9 tỷ USD.

Theo Tổng Cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa thực tháng 6 ước tính nhập siêu 1 tỷ USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu gần 1,5 tỷ USD. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước xuất siêu gần 5,9 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6 ước tính đạt 26,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu quý II/2021 ước tính đạt 79 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,1% so với quý I năm nay.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 157,6 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58%).

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 45 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập siêu gần 1,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Số liệu: Tổng Cục Thống kê, Biểu đồ: H.Mĩ.

Tiếp đến là Trung Quốc đạt 24,4 tỷ USD, tăng 24%. Thị trường EU đạt 19,3 tỷ USD, tăng 17,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu quý II/2021 ước tính đạt 83,5 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,4% so với quý I năm nay.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 31 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 53,4 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 25 tỷ USD, tăng 21%.

Việt Nam nhập siêu gần 1,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Số liệu: Tổng Cục Thống kê, Biểu đồ: H.Mĩ.

Nguồn: Doanh Nghiệp Niêm Yết

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *