23:06 | 25/10/2017 Chuyển quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây nhà ở

23:06 | 25/10/2017 Chuyển quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây nhà ở

(Xây dựng) – Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.


Ảnh minh họa.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2442/BXD – PTĐT gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu nhà ở liền kề phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Dự án) và hồ sơ dự án. Theo đó, căn cứ Quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 (UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 03/8/2011); Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP) cùng các Thông tư, Nghị định, quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình rà soát tổng thể các dự án có chủ trương CQSDĐ đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên phạm vi quy hoạch chung TP Hòa Bình trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện CQSDĐ. Cập nhật nội dung dự án vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

Việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Ý kiến cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Theo đó dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình giao Cty CP Sông Đà 2 làm Chủ đầu tư; có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; đã được chấp thuận đầu tư; đã được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án.

Căn cứ hồ sơ dự án gửi kèm, hiện nay có sai lệch về tổng diện tích đất thực hiện dự án nêu tại quyết định chấp thuận đầu tư, Văn bản số 1153/UBND-NNTN và diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư rà soát, thống nhất.

Để đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình: Căn cứ tình hình thực tế đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình để cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất có mặt tiền tiếp giáp tuyến đường Hòa Bình có mặt cắt ngang đường 27m (Bản đồ quy hoạch giao thông QH-09).

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư lựa chọn thống nhất mẫu nhà; hướng dẫn, giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở (tại các lô đất được phép chuyển quyền) tuân thủ mẫu nhà đã thống nhất, đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan và các quy định của pháp luật liên quan.

Đoan Trang

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *