6 tháng đầu năm 2019: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2019: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong 6 tháng đầu năm 2019 âm 499,943 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hôm 07/8, Bộ Tài chính đã công bố thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG Quý II năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể như sau: Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019): 1.826,385 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019): 1.706,498 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2019: 1,075 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2019: 252 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2019 (đến hết ngày 30/6/2019) âm 499,932 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) âm 620,643 tỷ đồng.

Nguồn: DNVN

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *