Định mức công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các kết cấu thông tầng

Định mức công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các kết cấu thông tầng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định góp ý về định mức công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các kết cấu thông tầng công trình Trung tâm hội nghị của tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Cụ thể, về áp dụng định mức công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các kết cấu thông tầng công trình Trung tâm hội nghị của tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 và Khoản 1, Điều 38, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp tỉnh Bình Định công bố định mức công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các kết cấu thông tầng là định mức đặc thù áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Bình Định thì thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Theo đó, việc lập định mức căn cứ theo hướng dẫn tại phụ lục số 5 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức dự toán xây dựng tại Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP;

UBND tỉnh Bình định tổ chức lập và công bố định mức cho công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các kết cấu thông tầng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP trước khi công bố áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Ánh Dương – Báo Xây Dựng

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *