Hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử

Hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử.

Cổng thông tin điện tử: quyhoach.xaydung.gov.vn

Thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin điện tửquốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với BộXây dựng và chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc, cơ quan chuyên môn đăng tải các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp tỉnh, huyện quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử: quyhoach.xaydung.gov.vn

Đề nghị các địa phương liên hệ với Bộ Xây dựng (bà Đoàn Thị Diệp – Phó Trưởng phòng Website, Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng; Điện thoại: 0943650286; Email: doanthidiep@moc.gov.vn) để được cung cấp tài khoản truy cập hệ thống và giải đáp các thắc mắc trong quá trình cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử.

Thông tin đăng tải trong các đồ án Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị bao gồm các nội dung sau: Quyết định phê duyệt; Bản đồ hiện trạng; Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Bản đồ giao thông; Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; Thuyết minh tóm tắt; Quy định quản lý quy hoạch theo đồ án được duyệt; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được ban hành (nếu có).

Về tài liệu hướng dẫn sử dụng: Người dùng sau khi được cấp phát tài khoản sử dụng truy cập vào hệ thống quản trị theo địa chỉ: quyhoach.xaydung.gov.vn/quantri để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng trên hệ thống.

Nguồn: Ánh Dương – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *