Không có chuyện Hải quan thất thu vì nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động

Không có chuyện Hải quan thất thu vì nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động

Phản hồi trước thông tin đưa ra “có xăng dầu Nghi Sơn, Hải quan thất thu đến 15.000 tỷ đồng”, Tổng cục Hải quan cho rằng, thông tin trên đưa ra là chưa chính xác, đang nhầm lẫn giữa khái niệm “thất thu” và “giảm thu”.

CBCC Hải quan kiểm tra xăng dầu NK.Ảnh: M.Hùng

Thu NSNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan. Vì vậy, theo dõi sát để đưa ra những dự báo đánh giá cũng như những yếu tố tác động tới tình hình thu NSNN là một trong những việc làm thường xuyên của ngành Hải quan để quản lý tốt nguồn thu NSNN.

Xăng dầu là một mặt hàng quan trọng tác động rất lớn tới số thu NSNN của ngành Hải quan hàng năm. Số thu thuế của Hải quan trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng chủ yếu là do xăng dầu NK. Trong 6 tháng đầu năm, xăng dầu nhập khẩu tăng cả về lượng và trị giá (tăng 10,4% về lượng và tăng 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước). Chỉ riêng trong tháng 6, xăng dầu các loại NK tăng 3,5% so với tháng trước và trị giá là 900 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước.

Dự báo từ tháng 7/2018, đến hết năm 2018 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ cung cấp ra thị trường 3,99 triệu tấn xăng dầu thành phẩm, do vậy sẽ làm giảm lượng xăng dầu NK, tương đương làm giảm thu NSNN từ mặt hàng xăng dầu khoảng 15.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động đúng tiến độ thì số thu NSNN của ngành Hải quan sẽ giảm chứ không phải thất thu như thông tin đã đưa.

Nguồn: Hải Quan Online

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *